Mevzuat

Kanunlar 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu 6245 sayılı Harcırah Kanunu 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu  4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu 4857 sayılı İş Kanunu ...Kanun Hükmünde Kararnameler 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararname (657-2914-5434-926-2802 ve Bazı Kanunlarda Değişiklik İçeren) 124 sayılı Yüksek Öğretim Üst Kuruluşları ile Yüksek Öğretim Kurumlarının İdari Teşkilatı Hakkında KHK. Bakanlar Kurulu Kararları 2013/5762 sayılı Kamu Kurum ve Kuruluşlarındaki Geçici Mahiyetteki İşleri Yürütmek Üzere Geçici Personel İstihdamı ve Bu Personele Ödenecek Ücretler Hakkında Karar Yıllar İtibariyle Devlet Memurlarına Ödenecek Zam ve Tazminatlara İlişkin Kararlar Yönetmelikler Merkezi Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliği Taşınır Mal Yönetmeliği Ön Ödeme Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği Danışmanlık Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği Hizmet Alımı İhaleleri Uygulam ...Tebliğler Devlet Memurları Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 160)Devlet Memurları Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 161) (666 sayılı Kanun Hükmünde Kararname Hükümlerine İlişkin) Devlet Memurları Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 162) Gelir Vergisi Genel Tebliği (S ...Esas ve Usuller İç Kontrol ve Ön Mali Kontrole İlişkin Usul ve Esaslar Genelgeler Standart Dosya Planı (2005/7 Başbakanlık Genelgesi) Yönergeler Üniversitemiz Ön Mali Kontrol Yönergesi Kılavuz ve Rehberler Kamu İç Kontrol Rehberi Performans Programı Hazırlama Rehberine İlişkin Genel Yazı

Size daha iyi hizmet sunabilmek için web sitesinde bazı çerezler kullanmaktadır. Kişisel verilerin işlenmesine yönelik Aydınlatma Metni'ne ulaşabilirsiniz.